До 30 юни 2018 г. или до изчерпване на максималните количествата от 2 000 тона, производителите на плодове могат да кандидатстват по извънредната временна мярка за подпомагане на пазара в сектора на плодовете.
 
 
Приемът на заявления започна още от 27 септември 2017 г. Производителите на плодове могат да се възползват от познатата им схема „Временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на плодовете“. Финансовата подкрепа има за цел да компенсира земеделските стопани, пострадали от възбраната на внос на някои продукти от Европейския съюз към Руската Федерация.
 
[news]
Фермерите, които искат да се възползват от допълнителната помощ, подават заявления в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по адресната регистрация на физическото или юридическо лице. 
 
Кандидати могат да бъдат овощари, които отглеждат ябълки, круши, праскови и нектарини, сливи и череши. Право да кандидатстват имат индивидуални производители и членове на групи на производители и организации на производители на плодове, които не прилагат оперативни програми. От мярката могат да се възползват и организации на производители на плодове, които прилагат оперативни програми, одобрени при условията и по реда на Наредба № 11 от 2007 г.
 
Индивидуалните производители следва да са регистрирани до 30 юни 2017 г. по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Когато общото количество на изтеглените от пазара плодове достигне 2 000 тона, приемът на заявления се прекратява.