Тенденцията за увеличаване на вноса на зленчуци у нас се запазва и през 2015 година. Общият внос на пресни зеленчуци през първите десет месеца на 2015 г. нараства с 18% спрямо същия период на предходната година, до 190,9 хил. тона, според предварителни данни на НСИ.
 
Впечатление прави, че най-голям принос за увеличение на общия внос на пресни зеленчуци има при традиционни за производството ни зеленчуци като картофите и доматите – съответно с 29,8% и 33,6%, както и на сладките пиперки – с 28%. През разглеждания период по-чувствително намаление се отчита при вноса на лук – с близо 10%. 
 
Към 15 януари 2016 г. средната цена на едро на вносни домати на тържищата в страната бележи ръст от 14,7% спрямо предходната седмица, докато тази на картофи се понижава с 3,1%. Сравнявайки със същия период на 2015 г., цените на едро на картофи и вносни домати са по-високи, съответно с 31,3% и 9,9%.