Прилагане на по-малко рестриктивна „зелена архитектура“. Това призоваха редица държави членки на Европа, в дискусия за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., информира Agence Europe.
 
 
Специалният комитет по селско стопанство проведе предварително обсъждане по темата, като загрявка за дискусията на Съвета на министрите, предвидена за 15 април. 
 
По време на обсъждането в комитета, експертите от държавите членки на ЕС призоваха за по-голяма гъвкавост при прилагането на предложените разпоредби за „зелена архитектура“.
 
Делегати от Франция, Германия, Дания, Швеция и Финландия приветстват намерението на Комисията да засили екологичната амбиция на ОСП. Някои от тях, като Полша и Ирландия подчертават значимостта екологичната амбиция да бъде приведена в съответствие с бъдещия бюджет на ОСП. 
 
В тази връзка, Унгария, Австрия, Хърватия и Малта заявяват изрично, че повишената екологична амбиция следва да бъде обезпечена с увеличен бюджет, пише ОДЗ-Кюстендил. По отношение на практическото прилагане на новата зелена архитектура, около десет делегации призовават за допълнително опростяване на правилата, предоставяйки на държавите членки по-голяма гъвкавост при прилагане на условността и „еко-схемите“, както и по-високо ниво на субсидиарност. 
 
Делегациите от Дания, Холандия и Финландия искат да бъдат определени по-ниски изисквания като „базова линия“ за условността, но други, като Франция подкрепят запазване на нивото на амбиция. От друга страна Италия, Полша, Португалия, Гърция и България настояват правилата за условността да не се прилагат за дребните земеделски производители. 
 
По отношение на „еко-схемите“, някои страни предпочитат да се прилагат доброволно, в това число и България. Докато други, по-конкретно Холандия и Испания, подкрепят предложението на Комисията за задължителното им прилагане за всички държави членки. 
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg