За да отговорим на глобалните икономически процеси и да повишим конкурентоспособността на земеделието, е необходимо стимулиране на адаптацията му към бързо променящия се свят на дигиталните технологии, цифровите иновации и приложения. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева по време на Срещата на министрите на земеделието на Китай и страните от Централна и Източна Европа (формат 16+1).
 
 
Събитието е  на тема “Интелигентно земеделие-иновативни решения за продоволствена сигурност и безопасност на храните“. 
Вергиния Кръстева  допълни още, че предизвикателствата, пред които са изправени земеделието и селските райони изискват решения, базирани на научни изследвания, иновации за модернизация и нови технологии.
 
По време на форума  беше приета Съвместна декларация, относно важността на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ.
13-ят форум за агро-търговия и икономическо сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа се провежда във Вилнюс, Литва.