Семинар за актуалните проблеми, свързани с отглеждането на етерично-маслените култури ще се състои в Стара Загора. Проявата е заложена за 27 октомври, като ще се проведе съвместно с Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Фондация "Информация и природозащита".
 
 
На мероприятието д-р Станко Станев - експерт медицински и ароматни растения към фондацията ще представи на земеделските стопани актуалните проблеми, свързани с отглеждането на етерично-маслени и лекарствени култури.
 
Докато експертите от Териториален областен офис на НССЗ - Стара Загора ще разяснят на гостите възможностите за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.
 
П Р О Г Р А М А
9:30 – 10:00 ч. Регистрация на участниците 
10:00 – 11:30 ч. Актуални проблеми, свързани с отглеждането на етерично-маслени и лекарствени култури  
11:30 – 12:00 ч. Кафе пауза
12:00 – 12:30 ч. Възможности за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.
 
Събитието е безплатно и отворено за всички. Мястото на мероприятието е бул. “Цар Симеон Велики” № 108, ет. 10, залата на ТОО - Стара Загора.