В Стратегическия план за периода 2023-2027 г. е залегнал финансов ресурс от над 280 милиона евро за финансиране на над 100 нови Местни инициативни групи (МИГ).

Гласувайте: Виждате ли смисъл във фермерските протести в момента?

Те ще помагат на местните производители да засилват своята регионална идентичност и да подобряват възможностите на своята територия. Това съобщи в Добрич зам.-министър Георги Събев по време на официалното откриване на двудневното изложение на местни продукти, организирано от Министерството на земеделието.

В него се включиха над 65 малки фирми. Форумът обединява производители, работещи и произвеждащи продукцията си на териториите на Местните инициативни групи, финансирани по подхода ВОМР по ПРСР. 

„Радвам се, че в рамките само на няколко месеца успяхме да организираме цели пет изложения. Местните инициативни групи са организациите, които спомагат за прилагане на подхода ВОМР. Този подход, финансиран чрез ПРСР и още няколко оперативни програми у нас, помага на местните общности, на местния бизнес да получат по-голяма видимост, да работят в по-тясно сътрудничество и така да помагат за развитието на общността“, подчерта зам.министърът, който е и ръководител на Програмата за развитие на селските райони, по която се финансират Местните инициативни групи.

„След Бургас, Ямбол, Русе и Монтана това е петото поред изложение на местни продукти. На все по-голям интерес се радват тези изложения, което ни радва нас като администрация. Това показва, че малките български производители са все по-търсени“, допълни Георги Събев.

В рамките на изложението е заложено обучение на всички МИГ по мярка 19.1, по която предстои да се подготвят новите стратегии за развитие на местните общности и да се планира новият програмен период, съобщи Надежда Василева, изп.директор на МИГ „Добричка".

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg