Според отчетите в Румъния продължава да се запазва понижен температурен режим – с 4,2°С по-хладно от нормата през последните години. Средната дневна температура варира в диапазона -7..+5°С, информират анализаторите от УкрАгроКонсалт.

Румъния изнася пшеница с рекордно темпо


Неголеми валежи във вид на дъжд и мокър сняг са паднали преимуществено в северната част на страната (5-10 мм). В югоизточната част се наблюдава почвена засуха.

Пониженият температурен режим и отсъствието на достатъчно снежна покривна създават риск за измръзване на посевите със зимни култури при бъдещо захлаждане.

Зимните зърнени култури се намират в момента на стадий братене. Зимната рапица е на стадий оформяна на листна розетка (7-11 листа).