Ако се запази това намаление – от 0.7% на директните плащания, което е символично, аз съм убеден, че ние можем много по-ефективно да си управляваме средствата. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на среща с представители на Националния съюз на земеделските кооперации в България по повод 25-ата годишнина на съюза. 
 
 
„Не мога да не отбележа, че в предния, а и в сегашния програмен период имаме много трески за оправяне от гледна точка на заложените мерки за финансиране. Включително по мярка 10 „Агроекология“, по която има финансиране на определени летящи субекти, които не смятам, че са най-доброто нещо за финансиране. Но тук е проблемът, че това е нещо, което е направено и което мога в момента само да го констатирам, с поети петгодишни ангажименти и няма как да ги прекратя чисто юридически. 
Не искам да се връщам и на деформации от гледна точка на желание на усвояват средства и неизползване по предназначение“, отбеляза министърът в изказването си пред съюза
 
Той посочи, че след заседанието на Съвета на министрите по земеделие в Люксембург, което ще се проведе на 18 юни, ще събере земеделската общност. 
 
„За да запозная всички най-вече със законодателните предложения и всичко, което е излязло, за да можем да изградим най-добрата защита на интересите ни“, каза Порожанов и добави: „Ще има три регламента, вместо четири, както са сега. Много е важно те да бъдат одобрени до края на мандата на този Европарламент, който изтича през април следващата година. Така земеделската общност в Европа да знае какви са правилата и да стартира своята работа по подготовката на въпросния стратегически план, в който трябва да бъде заложено всяко едно нещо. Разковничето е какво ще се разпише в тези регламенти“. 
 
 
По думите на министъра е много важно министерството и бранша заедно да изберат и подредят приоритетите на българското селско стопанство. 
„И да ги внесем в Брюксел, възможно най-бързо. Но най-важното е, че не бива да има притеснения, че няма да има пари в следващия програмен период“, добави министърът.   
По думите му нарушаването на финансирането на ОСП ще създаде проблем с конкурентоспособността на европейското земеделие спрямо останалите страни. 
 
„Земеделието навсякъде се финансира. Важното е, че ОСП ще бъде приоритет, защото тя не е само земеделие. Тя е и качествена храна, тя е екология и развитие на социални и икономически процеси във всяка една от страните“, допълни Порожанов.