Фермерите, които развиват биоземеделие, ще могат да получат в средата на този стопански сезон държавна помощ за борба с вредителите.
 
 
Антон Величков, ръководител на дирекцията „Растениевъдство и биологично производство“ в Министерството на земеделието храните и горите (МЗХГ), съобщи това на конференцията „Биологичното земеделие в България, повече иновации за по-добри резултати“ по време на изложението АГРА 2018 в Международен панаир Пловдив.
 
„Средствата ще бъдат отпуснати през лятото и ще бъдат насочени специално към опазването от вредители, като целта е да се повиши качеството на произведената продукция, а също така и количеството“, обясни Величков.
 
По думите му, през 2018 г. МЗХГ ще обърне специално внимание на биологичното земеделие, затова е много важно стопаните да организират сертификацията на продукцията си.
 
Конкретно тази държавната помощ ще покрие част от разходите за справяне с различни вредители не само за трайни насаждения, но също така в производството на зеленчуци, плодове и лозя.