Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) организира съвместни информационни срещи, в помощ на фермери от цялата страна.
 
 
В рамките на следващите няколко дни предстоят срещи във Варна, Ямбол, Плевен, Хасково и Шумен. Експертите от НССЗ, заедно с партнори ще запознаят фермерите с различни теми, сред които социално осигуряване, маркетинг на земеделска продукция, технологии за поддържане на пасищата и ливадите, методи за успешно зеленчукопроизводство и розопроизводство. 
 
На 18 април във Варна, НССЗ ще проведе информационен семинар, заедно с Икономическия университет. Темата на срещата е „Социално осигуряване и специфика в данъчното облагане при земеделските стопани“.
 
На 19 април в Ямбол, заедно с Аграрен университет- Пловдив, ще се проведе среща на тема: „Маркетинг на земеделски продукти и къси вериги на доставка на храни“.
 
На 23 април експертите от НССЗ, заедно с Институт по фуражните култури, ще бъдат в Плевен. Там ще запознаят фермерите с  технологични решения за поддържане и подобряване на естествените ливади и пасища. Както и начините за създаване и използване на сяти пасищни тревостои.
 
В същия ден, 23 април, ще се проведе среща и в Любимец, Хасковско. Тя е предвидена за зеленчукопроизводителите. На нея НССЗ, заедно с Аграрен унивеситет – Пловдив, ще запознаят фермерите с отношението на зеленчуковите култури към факторите на околната среда, във връзка с прилаганите технологии на отглеждане.
 
На 15 април, в село Хан Крум, ще се проведе семинр на опитната станция по земеделие - Хан Крум към Селскостопанска академия. Там фермерите ще се запознаят с алтернативните етерично-маслени култури и добрите практики при отглеждането им.