Съвети затова как се компостират зеленчукови отпадъци в малки стопанства ще бъдат представени в онлайн семинар. Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО-Враца) и Лесотехнически университет - София.

Слушайте в AgriПодкаст: В агросектора става напечено

Събитието ще се проведе на 8 декември 2021 г. (сряда) от 10:30 до 12:30 ч. Участието е безплатно и с предварителна регистрация. В първата част на семинара фермерите ще бъдат запознати с избора и подготовката на материалите за компостиране; факторите, които влияят на процесът на компостиране и качествените показатели на готовият компост.

Вижте програмата на събитието ТУК

Във втората част на онлайн събитието ще бъдат представени условията за кандидатстване и възможностите за подпомагане на младите фермери по текущия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Избор на материали и подготовка за компостиране
► Фактори, влияещи върху процеса на компостиране
► Условия за кандидатстване и възможности за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. през текущия прием 25.11.2021 г. - 28.02.2022 г.

 

Линк за регистрация: https://forms.gle/jZ6Yb2ZoFpanLofv5

Линк за достъп: https://zoom.us/j/96049990203

ID на семинара: 960 4999 0203