Собствениците на земеделска и горска техника са задължени да преминат през годишен технически преглед на земеделска и горска техника. През декември в 3 области в страната ще бъдат извършвани годишни технически прегледи.

 

Как да изберем подходящият зърнокомбайн?

 
В област Велико Търново ще бъдат извършени 17 проверки:
 
4 декември – община В. Търново – гр. В. Търново от 09:00 до 17:00
 
5 декември – община Полски Тръмбеш – гр. Полски Тръмбеш от 09:00 до 17:00
 
6 декември – община Павликени – гр. Павликени от 09:00 до 17:00
 
7 декември – община Свищов – гр. Свищов от 09:00 до 17:00
 
8 декември – община В.Търново – гр. В. Велико Търново от 09:00 до 17:00
 
11 декември – община В.Търново – гр. В. Велико Търново от 09:00 до 17:00
 
12 декември – община Горна Оряховица – гр. Горна Оряховица от 09:00 до 17:00
 
13 декември – община Лясковец – гр. Лясковец от 09:00 до 17:00
 
14 декември – община Стражица – гр. Стражица от 09:00 до 17:00
 
15 декември – община В. Търново – гр. В. Търново от 09:00 до 17:00
 
18 декември – община В. Търново – гр. В. Търново от 09:00 до 17:00
 
19 декември – община Сухиндол – гр. Сухиндол от 09:00 до 17:00
 
20 декември – община Елена – гр. Елена от 09:00 до 17:00
 
21 декември – община Златарица – гр. Златарица от 09:00 до 17:00
 
22 декември – община В. Търново – гр. В. Търново от 09:00 до 17:00
 
28 декември – община В. Търново – гр. В. Търново от 09:00 до 17:00
 
29 декември – община В. Търново – гр. В. Търново от 09:00 до 17:00
 
 
В област Видин броят на проверките е 18:
 
4 декември – община Видин – гр. Видин от 09:00 до 17:00
 
5 декември – община Видин – гр. Видин от 09:00 до 17:00
 
6 декември – община Видин – гр. Видин от 09:00 до 17:00
 
7 декември – община Чупрене – землища община от 10:00 до 16:30
 
8 декември – община Видин – гр. Видин от 09:00 до 17:00
 
11 декември – община Видин – гр. Видин от 09:00 до 17:00
 
12 декември – община Видин – гр. Видин от 09:00 до 17:00
 
13 декември – община Видин – гр. Видин от 09:00 до 17:00
 
14 декември – община Ново село – землища община от 10:00 до 16:30
 
15 декември – община Видин – гр. Видин от 09:00 до 17:00
 
18 декември – община Видин – гр. Видин от 09:00 до 17:00
 
19 декември – община Видин – гр. Видин от 09:00 до 17:00
 
20 декември – община Видин – гр. Видин от 09:00 до 17:00
 
21 декември – община Видин – гр. Видин от 09:00 до 17:00
 
22 декември – община Видин – гр. Видин от 09:00 до 17:00
 
27 декември – община Видин – гр. Видин от 09:00 до 17:00
 
28 декември – община Видин – гр. Видин от 09:00 до 17:00
 
29 декември – община Видин – гр. Видин от 09:00 до 17:00
 
 
На територията на община Русе планираните ГТП са 18:
 
4 декември – община Русе – гр. Русе от 09:00 до 17:30
 
5 декември – община Русе – гр. Русе от 09:00 до 17:30
 
6 декември – община Русе – гр. Русе от 10:00 до 16:00
 
7 декември – община Русе – фирми от 10:00 до 16:00
 
8 декември – община Русе – гр. Русе от 09:00 до 17:30
 
11 декември – община Русе – гр. Русе от 09:00 до 17:30
 
12 декември – община Русе – гр. Русе от 09:00 до 17:30
 
13 декември – община Русе – гр. Русе от 10:00 до 16:00
 
14 декември – община Русе – ДСЗ от 10:00 до 16:00
 
15 декември – община Русе – с. Николово от 10:00 до 16:00
 
18 декември – община Русе – гр. Русе от 09:00 до 17:30
 
19 декември – община Русе – областта от 10:00 до 16:00
 
20 декември – община Русе – фирми от 10:00 до 16:00
 
21 декември – община Русе – фирми от 10:00 до 16:00
 
22 декември – община Русе – гр. Русе от 09:00 до 17:30
 
27 декември – община Русе – гр. Русе от 09:00 до 17:30
 
28 декември – община Русе – гр. Русе от 09:00 до 17:30
 
29 декември – община Русе – гр. Русе от 09:00 до 17:30