Специалисти от Тракийския университет в Стара Загора ще запознаят пчеларите с новости в грижите за пчелните семейства и добрите практики при зазимяването им.

Пчелари, ДФЗ вече приема заявления за помощта de minimis

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) организира на 17 октомври, четвъртък, в Стара Загора семинар с демонстрация за стопаните в бранша.

Проф. д-р Иванка Желязкова ще представи пред участниците новите добри практики, а по-късно през деня ще проведе демонстрация за зазимяване на пчелни семейства.

Експерти от Териториалния областен офис (ТОО) на НССЗ в Стара Загора ще запознаят стопаните с възможностите за подпомагане на пчеларите по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. 

Теоретичната част на семинара ще се проведе от 10:00 часа в Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 108, ет. 10, ст. 5 в залата на ТОО. 

Домакин на демонстрацията ще бъде Пчеларски център „Южен“ в града, като началото е от 13:00 часа. 

Целта на демонстрацията е запознаване на земеделските производители с новостите в пчеларството, а основните теми ще бъдат иновациите в пчеларството, добрите практики и възможностите за получаване на финансова подкрепа.

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация.