Сезонът на семинарите за „Агрополихим“ АД премина в акцентиране на новите продукти и затова компанията насочва фокуса си върху технологиите по отношение на отглеждането на конкретни култури.
Специалистите от фирмата организираха срещи с фермери от различни региони на международното изложение АГРА в Пловдив, за да могат фермерите да видят как науката може да им даде правилните решения за торенето на културите, които отглеждат в пряк и персонален подход. За да стане това, още преди година „Агрополихим“ АД представи своята идея за регионални експерти, които да консултират фермерите по места. 
 
„Работят повече от 7-8 месеца. И с тяхната помощ, желание и хъс за работа, сформирахме един доста добър млад екип. Мисля, че ще успеем да постигнем абсолютно всичко, за което сме тръгнали към момента, а това са прецизните технологии за торене на всякакъв вид култури“, каза Йордан Илиев, ръководител на отдел „Агрохимия и почвознание“ в компанията. 
 
Консултантът на „Агрополихим“ АД за Северозападна България е Галин Златанов. Опитното поле, на което той работи се намира в землището на Червен бряг. Тази година там са използвани NP 6:21 в комбинация с UAN, което според младия агроном е перфектна комбинация в пшеница. 
 
 
„В момента на полето не се наблюдава дефицит на азот и фосфор. Държи се много добре. Като цяло очакваме високи добиви и себестойността трябва да падне до минимум“, каза агрономът. 
Според Златанов пшеницата е братила добре. „Има голяма разлика от контролата и самото третиране с наши продукти“, допълни специалистът. 
 
Агрономът Владимир Желев, който е консултант за Стара Загора, Ямбол и Бургас, разказа за своя опит. 
„Самият опит е от 30 дка и в момента се развива изключително добре. Там няма никакви дефицити както на микро, така и на макро елементи. Засети са 4 сорта пшеница и 4 сорта ечемик. Торено е предсеитбено с UAN и едновременно със сеитбата с нашия нов продукт – течно NP (азот и фосфор) 6:21. По време на есенната вегетация сме приложили азотен тор UAN – 5 л/дка и PK, който е листен продукт – фосфор и калий, без микроелементи, в доза 400 мл“, посочи Желев. 
 
Как се справят есенните култури в Североизточна България ни разказа Владимир Иванов. 
„Като опити сме заложили на две места в Шуменско и в Добричко пшеница, и отново в Добричко – рапица. Мога да кажа, че резултатите са доста добри и показателни, като правя съпоставка с гранулатите в околията, отново в опитни полета. Има по-малко жълтеене и по-малък недостиг на фосфор“, обясни той. 
 
 
Според експерта топлото време през зимата е провокирало по-продължителна вегетация. Рапицата също е в добро състояние, посочи Иванов и добави:  
 
„Като се има предвид, че беше ранна сеитба – в края на август. Първият дъжд падна в средата на октомври. Това е 40-45 дни без дъжд. След това беше третирана с UAN със сяра и след това резултатите бяха доста показателни“. 
„Агрополихим“ АД имат поглед и върху посевите в Централна Северна България. За тях ни разказа агрономът Християн Христов: 
 
„Имам две опитни полета в Кубрат. По 100 дка рапица и пшеница. Торени са на база изцяло на течната ни технология, която включва 3 л PK плюс UAN, който е между 10 и 15 л, защото в единия случай е използван UAN със сяра (UAN+S), а в другия UAN. И пшеницата, и рапицата към момента, ако можем да го наречем презимуване, се държат изключително добре. Не се наблюдава никакъв недостиг на елементи“. 
 
Специалистът добави, че се надява до предстоящото пролетно торене посевите да се задържат в този добър вид. 
Дали това е така и в Южна България ни разказа Георги Попчев, агроном-консултант на „Агрополихим“ АД в региона. 
 
„В района на Пловдив имаме две опитни полета по 100 дка. Едното опитно поле е рапица, другото поле е с пшеница. Пшеницата в момента в 7-8 брат и се развива доста добре. Тя е наторена с 10 л UAN предсеитбено и във фаза братене е наторена с 5 л UAN, смесено с вода 1 към 1. Рапицата в момента е на 9-10 лист. Тя се пося по-късно от когато й беше технологичния срок, но в момента е изравнена с масовия посев, който беше насят в оптималния срок за сеитба на рапица“, отбеляза Попчев. 
 
Петимата агроном-консултанти  на „Агрополихим“ АД работят усилено за внедряване на иновативни технологии за прецизно торене без загуби и лично консултират стопаните в районите си. 
 
 
„В момента се чувстваме на гребена на вълната по отношение на потребление и производство на нашите продукти, на нашите съвети. Затова, поради този интерес, смятаме късната есен да направим наш семинар“, посочи Йордан Илиев.
 
На него ще бъдат поканени земеделци, които работят и имат интерес да работят с продуктите на „Агрополихим“ АД. Така екипът ще може да покаже на стопаните целия път на продукта – от производството, логистиката и приложението. 
 
Йордан Илиев подчерта, че на този семинар земеделците ще бъдат запознати и с действащите директиви по отношение на съхранението на продуктите. 
 
 
„Ние сме длъжни да уведомим нашите клиенти и за това мисля, че един такъв формат ще е доста полезен за тях. И отново ще се опитаме да е малко по-разчупено. За да можем наистина да влезем в детайл за течните продукти и за тяхното потребление и съхранение“, допълни специалистът.  
 
За повече информация можете да посетите сайта на компанията -  agropolychim.bg