Само агнета с установен произход и от родители с доказана добра продуктивност, се оставят за разплод. Това каза завеждащият секция „Овцевъдство” в Института по животновъдни науки – Костинброд проф. д-р Емилия Райчева пред фермерите от Клуба на овцевъда „Св. Георги Победоносец”.

 

Тя изтъкна, че втората важна оценка, която е водеща при отбора на младите животни, се основава на фенотипа. Агнетата трябва да отговарят на изискванията на отглежданата порода. За предпочитане е за разплод да се оставят животни-близнаци. Подобряването продуктивността на стадата е изключително важно за овцевъдите. Затова внимателно трябва да правят отбора на младите животни, които се оставят за разплод във фермите.

 

Гл. ас. д-р Таня Иванова запозна присъстващите с основните положения за правилно хранене на агнетата, които всеки овцевъд трябва да знае. Тя каза, че първото условие е младите животни да имат постоянен достъп до прясна вода. Опазването и доброто им развитие зависи от навременното приемане на коластра чрез млякото през първите 48 часа след раждането, в количество около 500 cm3 Подхранването за приучване към твърда храна започва около десетия до двадесетия ден.

 

Това става с доброкачествено сено и концентратна смеска. Най-подходяща е готовата стартерна смеска. Тя съдържа 50-70% зърнено-житни фуражи и 20-30% шрот. Разплодните агнета се отбиват при живо тегло около и над 20 kg, при бозаен период 60 дни.

 

До тогава те трябва да получават около 300-400 g концентриран фураж и доброкачествено сено на воля, каза гл. ас. Иванова.
Храненето на отбитите агнета не трябва да се занижава, тъй като през първите 1-2 месеца след отбиването, животните продължават да нарастват интензивно.

 

През летния сезон те се отглеждат пасищно. Важно е фермерите да знаят, че в този период те трябва да се отделят от възрастните овце и особено в началото да се подхранват с концентрат от 300-400 g. През оборния период храненето се извършва с традиционни фуражи – сено, силаж, концентриран фураж.

 

Учените от отдел „Овцевъдство” към Института в Костинброд и фермери от Софийска област учредиха в началото на април т.г. Клуб на овцевъда „Св. Георги Победоносец”. Основните цели на сдружението е науката да съдейства на агробизнеса за правилното му развитие.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!