Почти всички видове селскостопански животни в страната са се увеличили през миналата година, като единствено при говедата се наблюдава намаляване на поголовието.
 
 
Това показва годишното статистическо изследване на броя на селскостопанските животни в България, публикувано от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Отчетените данни са валидни към 1 ноември. 
 
Особено чувствителен е подемът при биволите. За година техният брой се е увеличил с близо 23% до 15 700. При женските животни поголовието е нараснало с 18%. 
 
Оживление е отчетено и в козевъдството. През есента на миналата година в страната са отглеждани 271 600 кози – с 6% повече от предишната година. Намалява обаче броят на младите кози, заплодени за първи път.
 
 
В условията на стрес от появата на чумата по дребни преживни животни (ЧДПЖ) в страната овцете са се увеличили с 2,5% до 1,350 млн. глави. При тях също спада числеността на младите овце, заплодени за първи път. 
 
Броят на свинете в началото на ноември миналата година е 650 600, тези животни са с близо 10% повече спрямо есента на предишната година. Благоприятен знак за развитието на сектора е увеличаването с 19% на женските свине за разплод с тегло над 50 кг. 
 
Наблюдаваното намаление на говедата е с 2,5% до 526 700 хил. броя. Тенденцията засяга млекодайното направление в бранша. В същото време се запазва тенденцията към нарастване на броя на месодайните крави. При тях ръстът е с 10% на годишна база - до 106 700 животни.