Инспекцията по труда в Добрич ще засили контрола в селското стопанство и строителството. Двата отрасъла са обявени за рискови както по отношение на недекларирания труд, така и при спазване на разпоредбите за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Това е залегнало сред основните планирани мерки за 2020 г. на службата. 

Добричка област обхваща 214 землища с близо 3 млн. 448 хил.дка обработваема земя. 4129 са регистрираните земеделски стопани през 2019 г., сочат данните на ОД „Земеделие”.


За поредна година активно ще бъдат проверявани обектите със сезонен характер, които традиционно са сред най-сериозните нарушители по отношение на осъществяването на трудовите правоотношения – сключване на договори, работно време, почивки и отпуски.

Освен в земеделието и строителството, на интензивен контрол ще бъдат подложени още хотелиерството и ресторантьорството, посочват още от Инспекцията по труда. 

Проверяващите ще следят с особено внимание за законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, изплащане на възнагражденията и разпределението на работното време в микро-, малките и средните предприятия.

С цел по-ефективна защита на живота и здравето на работещите са планирани мерки за засилен контрол във фирми с рискови производства и дейности, както и обекти на контрол, оказали влияние върху нивата на трудовия травматизъм за 2019 г. При проверките в тях акцентът е върху осигуряването на безопасни условия на труд.

Традиционно сред приоритетите в дейността на Агенцията през 2020 г. е контролът, свързан с трудовата миграция и трудовата мобилност на работната сила.