Прибирането на реколтата от ранни домати тази пролет закъснява, но средният добив от декар е почти двойно по-голям от миналогодишния, показват данни на земеделското министерство.

Производител: Извиват ни ръцете с цените на зеленчуците

Хладната пролет и дъждовете през последните седмици забавиха развитието на ранните зеленчуци. До момента са прибрани 805 тона картофи, 635 тона домати и 88 тона градински грах. 

Продукцията от домати в края на май е с 46% по-малко от отчетената по същото време на миналата година, но средният добив от декар е 1 984 кг, като увеличението е с 97% на годишна база. От засадените с домати 28 847 декара досега е прибрана реколтата от едва 320 декара. 

Площите с домати тази година са с близо 5% по-малко от миналогодишните. Производители обясняват това с трудните условия на пазара – високи разходи и ниски цени за реализация на зеленчуците.

При картофите няма забавяне на реколтирането, но при тях е налице намаление на средния добив с близо 17% до 948 кг/декар. Площите, заети с картофи, тази година са се увеличили с 2,5% до 93 774 декара, като засега е прибрана продукцията от 849 декара.

Експерти на министерството: „На този етап производството на градински грах изпреварва многократно миналогодишното.“

Градинският грах тази пролет заема 14 822 декара или с близо 36% по-малко площи от миналата година. Прибрана е реколтата от първите 545 декара, като са произведени 88 тона. Средният добив е с 49% по-висок от миналогодишния - 161 кг/декар.