Цената на рапицата през изминалата седмицата се задържа на сравнително високи нива, подкрепено от движението на цената на соята и ръстта при цената на нефта. Френската рапица ФОБ Moselle към 10 юни 2016г. бе на позиция от 384 евро/тон, повишение с 7 евро на тон за седмица. От страната ни за миналата седмица нямаше регистриран износ. Това сочи Обзорът за състоянието на зърнения пазар и движение на зърното в страната до 16 юни 2016 на Министерството на земеделието и храните.
 
Към 12 юни по неокончателни данни от 31 март 2016г. на отдел „Агростатистика“ произведената рапица от реколта 2015г. е 422 081 тона. По оперативни данни към 2 юни 2016г. площите за реколтиране със зимна маслодайна рапица през 2016г. са 1 693 446 дка. 
 
Произведеното рапично семе от реколта 2015г. по оперативни данни е 422 081 тона. Внесена е 4 869 тона рапица / семена за посев/. Преходните запаси от предходната реколта са 40 000 тона. Общото първоначално предлагане на рапица е в рамките на 466 950 тона. 
 
Общото потребление на рапица към 12 юни възлиза на 391 042 тона, като от тях: за потребление в страната – 73 500 тона, а напусналите количества са в размер 319 042 тона. По оперативна информация запасите от налична рапица, към 12 юни 2016г. се оценяват на 74 408 тона.