49% от заявените площи с маслодайна роза за подкрепа по СЕПП за кампания 2018 са на територията на Старозагорска област. Това обяви зам.-министърът на земеделието Лозана Василева на среща със земеделски производители в Стара Загора. 

 

Площите с кориандър и нахут превзеха Ямболско

Тя допълни, че 18% от площите са с лавандула, а 12% с орехи. В сравнение с 2014 г. данните за 2018 г. показват чувствително увеличение на заявените площи за култури като маслодайна роза (с над 35%) и орехи (с 20%). 

„През последните няколко години се засилва и интересът към производството на нахут. За периода 2014–2019 г. площите със зеленчуци нарастват над два пъти, а тези с технически култури и трайни насаждения съответно с 6,3% и 7,5%”, каза още Василева.

Друга тенденция за последните пет години в област Стара Загора е ръстът при отглежданите птици – около два пъти и половина, пчелни семейства – с 53%, и овце – с близо 9%. С около 15% нараства производството на пчелен мед. 

МЗХГ: При всички категории животни, обхванати от директните плащания, има ръст на заявените за подпомагане животни.

По-значително увеличение от 2014 г. досега е налице при заявените биволи – с 62%, а по-умерено при говедата – с 6%, и при овцете майки и козите майки – със 7%. 

Данни на агроминистерството сочат, че за последните шест години земеделските производители в Старозагорска област са получили финансова подкрепа от 723,4 млн. лв. Това е близо 4,8% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период.

„Най-много от одобрените проекти по ПРСР за област Стара Загора са насочени към модернизиране на селскостопанското производство и преработката на селскостопански продукти. За този тип дейности за сключени 98 договора, които са около 10% от проектите, одобрени в тези направления за страната. 

Значителен е броят на одобрените малки земеделски стопани за областта – 105 договора, или над 5% спрямо общия брой за страната“, допълни още тя.

На информационната среща за новата кампания присъстваха над 250 стопани от областта. Те се запознаха и с промените по подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения”. 

От ресорното министерство припомнят, че в момента тече обществено обсъждане по определения нов обхват. За кандидати от райони, които вече не отговарят на условията за подпомагане, е предвидена преходна помощ за кампания 2020 г. в размер на 25 евро на хектар.