С дял от около 20% от общата Брутна добавена стойност за 2018 г., аграрният отрасъл е определящ за икономиката на област Силистра. По този показател тя е водеща в страната. 

Площите с кориандър и нахут превзеха Ямболско

Това заяви заместник-министърът на земеделието Вергиния Кръстева при откриването на информационната кампания по директни плащания за 2020 г. в Силистра.

По данни на агроминистерството фермерите в област Силистра са били финансово подкрепени с 517,5 млн. лв. от 2014 г. до момента. Това е 3,4% от общия за земеделието публичен ресурс. 

В областта широко застъпено е овощарството, като се отглеждат основно кайсии, орехи и сливи. Малко над две трети от всички заявени за подпомагане по СЕПП площи с кайсии в страната са в област Силистра. 

От 2014 до 2018 г. са се увеличили заявените за подпомагане площи с резене – близо четири пъти, със сливи – с 25%, с орехи – с близо 21%, с царевица за зърно – с 11%.

МЗХГ: През 2019 г. площите с трайни насаждения в Силистренско нарастват с 18% спрямо 2014 г., а площите със зеленчуци – с около 10%.

Обработваемата земя в област Силистра заема около 86% от използваната земеделска площ в областта. Основно в района се отглеждат зърнени и маслодайни култури, като превес заемат пшеницата, царевицата, слънчоглед и рапицата.

По думите на Кръстева в района се наблюдават положителни тенденции и в животновъдството. В рамките на периода 2014–2018 г. нараства броят на животните при почти всички основни категории – с над 10 пъти при биволите и свинете, със 79% при птиците, с 28% при козите, с 19% при говедата и с около 17% при пчелните семейства.

МЗХГ: През 2018 г. в областта са заявени с близо 21% повече овце и кози по схемите за директна подкрепа спрямо 2014 г. и с 12% повече говеда. 

Зам.-министър Кръстева запозна земеделските стопани с концепцията на Министерство на земеделието и ДФ „Земеделие“ за създаване на компенсационен фонд срещу природни бедствия. 

„Очакваме този фонд да стартира през 2021 г. със защита от градушки, а в последствие да покрива засланяване и суша. Земеделските производители могат да се включат в него доброволно чрез вноски, като при настъпило събитие фондът ще изплаща обезщетение на стопаните“, уточни Кръстева.