Планираме до края на февруари да отворим приема по новата национална програма по пчеларство за тригодишния период 2020–2022 г. Това съобщи изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Васил Грудев по време на среща с представители на пчеларите. 

Обнародваната нова пчеларска програма е с по-висок бюджет

Той уточни, че процедурите по програмата са изготвени и в момента тече период на утвърждаване и акредитация, като след това програмата може да стартира.

Пчеларската програма ще стартира с прием по основните мерки:

•    Мярка А – Техническа помощ, дейност 1: „Закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелни продукти”;
•    Мярка Б – Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата, дейност 1: „Закупуване на ВМП срещу вароатоза”; 
•    Мярка В – Рационализиране на подвижното пчеларство, дейност 1: „Подпомагане закупуването на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство”, и дейност 2: „Възстановяване на разходите за подвижно пчеларство за придвижване на пчелните семейства”;
•    Мярка Г – Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, дейност 1: „ФХА на пчелния мед”;
•    Мярка Д – дейност 1: „Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни и/или за увеличение на пчелина”; дейност 2: „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства”, и дейност 3: „Закупуване на пчелни майки”. 

Васил Грудев увери пчеларите, че административният капацитет на ДФЗ ще бъде задействан на пълни обороти за разглеждане и одобряване на заявленията на кандидатите. Той допълни, че очаква първото подписване на договори по пчеларската програма да стане в края на месец март.