Добричка област е на второ място по усвояване на средства у нас – по линия на директните плащания, от програмите за селските райони и от преходната национална помощ. Това заяви на среща със земеделски стопани в Добрич зам.-министърът на земеделието Вергиния Кръстева.

 

Тя пристигна с екип от експерти от различни дирекции, за да разясни кампанията по директните плащания, инвестиционните мерки и държавните помощи в земеделието. 

927 млн. лв. са постъпили за периода 2014 – 2019 г. в региона. Тази сума представлява над 6% от общия ресурс за страната. Земеделският отрасъл в област Добрич формира 14% от брутната добавена стойност сред всички отрасли. 

Добричка област е водеща в производството на зърнени и маслодайни култури в национален мащаб. В Добруджа са разположени 7,3% от всички обработваеми земи в страната, като общият им размер достига близо 3,500 млн. дка.

Със 7% са нараснали площите със зърнени култури в сравнение с 2014 г., когато стартира настоящият програмен период. За този срок седем пъти са скочили посевите с технически култури. Ръст се отчита и при зеленчукопроизводството, което се удвоява, и при трайните насаждения, които нарастват с 15%.

Близо 40% от цялото производство на лавандула е концентрирано в Добричка област. Посевите с ароматната билка, заявени за подкрепа, са нараснали пет пъти в сравнение с 2014 г., обобщи още зам.-министърът. За сравнение през 2019 г. реколтираните насаждения с лавандула бяха над 72 000 дка.