Украинският ечемик по последни данни от 12 юни е с малко по-ниска цена – 165 долара/тон. В този диапазон е и руският фуражен ечемик. Цената на френския фуражен ечемик, доставен до пристанището в Руан на 10 юни 2016г. е с цена 144 евро/тон – същата котировка в сравнение с началото на месец юни.
 
По данни на МЗХ от Обзорът за състоянието на зърнения пазар и движение на зърното в страната до 16 юни и по неокончателни данни на отдел „Агростатистика“ от 31 март 2016г. произведения зимен и пролетен ечемик през 2015г. е 711 562 тона. Засетите площи с ечемик за новата реколтна година са 1 630 695 дка. 
 
По неокончателни данни, производството на ечемик от реколта 2015г. възлиза на 711 562 тона. Преходен остатък от реколта 2014 е 20 000 тона и влезли количества – 4 472 тона. Количеството с което страната разполага за реколта 2015г. е 736 034 тона. 
 
Потреблението на ечемик до 12 юни възлиза на 725 299 тона, от тях 303 846 тона са използвани за потребление в страната, докато напусналите количества са в размер на 421 453 тона. По оперативна информация запасите от наличния ечемик към 12 юни 2016г. се оценяват на 10 735 тона. Също по последна оперативна информация от 6 февруари 2016г. площите за реколтиране с ечемик през 2016 г. са 1 630 695 дка.