Комисията по земеделие на Европейския парламент (ЕП) гласува в тазседмичната си сесия разширяване на така наречената защитна мрежа на пазара, което ще позволи да се противодейства при силен спад на цените на агнешкото месо, свинското месо и пилешкото месо.
 
 
Това е част от първата група предложения за подобряване на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, така че да отговаря по-добре на очакванията на земеделските производители и потребителите, коментираха от ЕП.

От съществено значение за всички фермери в ЕС е предвиденото разширяване на схемата за управление на доставките.  

Действащата схема предоставя помощ на млекопроизводители, които доброволно произвеждат по-малки количества сурово мляко в периоди на сериозни пазарни дисбаланси, като целта е цените да се стабилизират. Според ресорната комисия действието на тази схема трябва да бъде разширено върху всички сектори.
 
„Ако ситуацията не се подобри, Европейската комисията трябва да бъде натоварена с налагането на такса върху всички производители, които увеличават своите доставки, се казва в приетия текст“, подчертаха от Европарламента.
 
 
Експерти нарекоха тази нов инструмент „такса свръхпроизводство“. Евродепутатите искат също да разширят съществуващите правила, които позволяват временно регулиране на доставките на географски защитени сирена, шунка и вина, на всички други продукти, които се ползват от защитено географско указание или защитено наименование за произход.
 
В стремежа си да подобрят прозрачността на пазара и да подобрят подготовката срещу потенциални пазарни сътресения членовете на земеделската комисия предлагат да се създаде единна обсерватория на ЕС за селскостопанските пазари
 
Идеята е тя да се съсредоточи върху широк кръг от сектори, включително зърнени храни, плодове и зеленчуци, вино, мляко и месо. Обсерваторията ще събира статистически данни за производството, доставките, цените, печалбите, вноса и износа и да издава предупреждения за ранни смущения на пазара.