До 31 януари 2021 г. всички пчелари и стопани, които обработват площи със земеделски култури, трябва да се регистрират в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности. Това съобщиха от Министерството на земеделието. 

Разследване: БАБХ си затваря очите за забранени пестициди

Изискването е заложено в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, публикувана в брой 101 на Държавен вестник. 

Платформата се поддържа от БАБХ и има за цел да уведомява пчеларите за предстоящи третирания. 

Регистрацията и използването й е безплатно за всички потребители. Задължително условие е всеки от тях да има валидна електронна поща. 

Пчеларите сами ще трябва да въвеждат GPS координатите на пчелина. Това ще става лесно с помощта на геолокация през телефона и въвеждане на данните в системата. 

В случай на третирания в периода до 28 февруари 2021 г. уведомяването ще се извършва по досегашния ред – лично, чрез кмета на населеното място, който обявява и разпространява информацията чрез местните средства за масово осведомяване и чрез новата електронна платформа.

От 1 март 2021 г. оповестяването ще се извършва само чрез Електронната платформа.