Средните цени по веригата на предлагане на агнешко месо както по области, така и средно за страната остават без изменение спрямо предходния седмичен период.
 
 
Търговията на едро с цяло агне се задържа в интервала от 12,50 лв./кг кланично тегло във Велико Търново, Кърджали и Смолян, до 13,75 лв./кг във Видин, Враца, Монтана, София и Стара Загора. Средната цена на едро на продукта е без промяна на седмична база - 13,22 лв./кг. Това сочат данни на аграрното ведомство.
 
Средната цена на едро на агнешки бут за страната остава 14,18 лв./кг, като стойностите по области се запазват в диапазона от 13,25 лв./кг - Пазарджик и Смолян, до 15,13 лв./кг в Стара Загора. 
 
По области, търговията на едро с агнешка плешка се запазва в ценовия диапазон от 12,55 лв./кг в Габрово, до 14,74 лв./кг в Стара Загора, а средната стойност за страната се задържа на нивото от предходната седмица – 13,77 лв./кг.