В сезона на кръстосаните проверки за допустимост на площите за подпомагане и обичайната от години суша, дойде заповедта на земеделския министър, с която се забранява почистването на пасищата от дървета и храсти, но само за две седмици.

Гласувайте: Какви са средните Ви добиви от пшеница за 2022 г.?

По сегашните правила на подпомагане, за да вземат животновъдите по 35 лв./дка за допустимите пасища, те изразходват голяма част от парите, за да унищожат растителността, която е храна за добитъка. И ако остане нещо от подпомагането, купуват фураж, защото на така „почистените“ пасища не остава нищо за паша.

Ето защо много стопани предпочитат да не заявяват площи за подпомагане, а да ги оставят с храстовидна растителност, за да има паша за добитъка в тия няколко месеца на жестока суша, до началото на зимата, когато и без това се минава на допълнително подхранване.

„В тези жестоки засушавания след месец юли единствената зеленина по пасищата са дърветата и храстите и тревата в сенките им. Това е пашата на добитъка от средата на лятото до края на годината! Но тези пасища остават недопустими за подпомагане и заявяване според Наредба № 2 от 26 март 2018 г.“, пише животновъдът Пламен Якимов от Ловешко в социалните мрежи.

Изискването да има не повече от 100 броя дървета и/или храсти на хектар с височина над 0,5 м изключва тези пасища от допустимите за подпомагане по СЕПП и другите, обвързани със СЕПП плащания. Затова те не се заявяват от животновъдите или биват санкционирани, ако го направят. Така не могат да бъдат получавани допълнителни суми като плащания за екологични площи, които Европа настоява да бъдат увеличени.

„Това принуждава нас, животновъдите, да започнем да подхранваме добитъка още през лятото, защото допустимите пасища вече са се превърнали в пустиня. Това оскъпява продукцията ни и я прави неконкурентна на добитата в Западна Европа“, посочва Якимов.

За да бъде намерено решение той апелира към земеделския министър да премахне точка 1, на алинея 2 на чл. 8 от Наредбата относно критериите за допустимост, която гласи „да има не повече от 100 бр. дървета и/или храсти на хектар с височина над 0,5 м, които са с мозаечно разположение;“, или поне текстът да бъде променен на „до 50% захрастеност“.

„Ако нямате време за промяна на Наредбата, моля уведомете проверяващите чиновници да търсят следи от паша (както е в т. 3 на чл. 8 на Наредбата), а не да броят храсти и дървета при проверките! С тази промяна ще осигурите паша за добитъка в жестоко сухите летни и есенни месеци и допълнително подпомагане за едва оцеляващите все още животновъди“, убеден е стопанинът от Ловешко.

В подкрепа на неговите думи е един клип в социалните мрежи, където собствениците на ранчо в Мексико се борят да спасят своите животни от 55-градусовата жега. 

„Правилата за пасищата сега изисква от нас да ги приведем във вида от клипа с умиращия от жега добитък, за да получим субсидиите от Европа! Тук окосените и „почистени от дървета и храсти“ пасища се превръщат в пустиня след месец юли та чак до декември. Въпреки че Европа не иска това от нас – тя настоява да увеличим площите, в които се опазва местообитанието на дивите организми“, припомня Якимов.