Първата по рода си у нас Академия за фермери, организирана от HL-TopMix и DLG - най-голямата фермерска организация в Германия, бе проведена успешно в град Сливен. Партньор на събитието бе Националния съюз на говедовъдите в България (НСГБ), който от няколко години настоява за стартирането на подобен род обучения.

           

Събитието бе официално открито в хотел Национал в гр. Сливен от кмета на общината Стефан Радев и Пламен Даскалов, съдружник в HL-TopMix .

 

 

Академията стартира при изключителено голям интерес от страна на животновъдите, което доказва, че те са отворени да се развиват и надграждат своите знания, като черпят и дългогодишен чуждестранен опит.  Пламен Даскалов сподели пред Фермер.БГ:

“Интересът от страна на фермерите е изключително голям. Използвам възможността да благодаря на фермерите, които откликнаха на нашата покана и в същото време да се извиня на тезци, които не можахме да присъединим към събитието. Идеята ни е, това да е  последният такъв форум, а това да бъде събитие, което да е с продължение и тези тренинги на които те могат да получават нови знания да станат традиция.”

 

 

Михаил Михайлов, изпълнителен директор НСГБ заяви, че организацията винаги е била радетел за това фермерите да могат да обучават професионално и допълни : „Казваме, че мечтите понякога стават реалност. Преди четири години, нашата асоциация постави въпросът за изграждането на такава академия да обучим нашите фермери на висшо говедовъдство, като най-напред да обучим мениджъри на ферми, а след това да слезем и на по-ниско ниво. Хубаво е, че в днешното време, което е изключително тежко за цялото говедовъдство, не само на България и Европа, тези фермери 21 наброй, оставиха своите ферми, за да получат специализирани знания и да се върнат, за да направят, това което трябва, за да оцелеят”

 

 

Обучението бе проведено от Улрих Веструп, вицепрезидент в DLG и потомствен фермер с голямо дружество, включващо кравеферма, инсталация за биогаз и земеделско производство. Той в детайли разкри как е организиран работния процес в неговото стопанство и какви са ключовите моменти върху, които фермерът трябва да упражнява постоянен контрол:

“ Изключително важно за една ферма е задълженията и отговорностите в нея да са ясно разпределени. Затова съветвам българските стопани да направят стандартизиране на работния процес във своята ферма , който да следва стриктно цялата организация и нейните служители. Прави ми впечатление, че тук в българските стопанства разходите за персонал са значително по-големи, в сравнение с нашите стопанства. Трябва да работите в посока да ги оптимизирате, като това може да постигнете именно с въвеждане на тези стандарти”

 

Г-н Веструп подчерта ползите от стандартите: Надежно справяне с работата, Високо качество на работния процес, Гъвкавост на персонала, Информационен поток, като последният е свързан с целта в стопанството да има здрави крави, а не да се лекуват. Именно затова е важна и обратна връзка на ръководителя на фермата със служителите, за да има бърза реакция.

 

 

Лекторът подчерта, че в постоянно нарастващите стада е важно отговорностите да бъдат ясно дефинирани, като работните процеси се разделят на ежедневни, рутинни, месечни и ежегодни. Това дефиниране е предпоставка за подобряване цялостната работа във фермите.

 

Втората тема, която бе разгледана бе по отношение на здравния статус на животните. Според Веструп е изключително важно фермата да води стриктна отчетност и анализ на регистрираните в стопанството болести, на база на което фермата си постави ясни цели и методики спрямо тях:

“В цялото стадо най-важната група е тази на сухостойните. Разполагаме с изследване от Щатите, според което е установено, че оборът трябва да е зает на 85 % за най-здравословна среда в него. Тоест пренаселването, трябва да е абсолютно избягвано. Една крава има следните задачи - да яде, да лежи, за да разтоварват коленете и краката, да пие вода и да дава максимално мляко. Именно затова трябва да сме сигурни, че не сме допуснали пренаселване и че сме осигурили максимален конфорт.”

 

 

Специално внимание на фермерите бе отделено по отношение на превенцията и наблюдението на животните в стадото.

Лекторът подчерта още, колко е важно при съмнения относно състоянието на дадена крава, тя да бъде подложена на преглед. Чрез отразяването на получените данни в здравния картон на животното, фермерът получава цялостната картина за състоянието на даденото животно за определен период от време.

 

Тук според г-н Веструп идва и важният момент, за следене на много ключов показател:

“Много е важно фермерът да следи и използва схемата на отклоненията, чрез която правилно може да анализира дадената ситуация и да има възможност да взема правилни решения.Защото преди да избере подходът на лечение, фермерът е важно да знае какво животно има пред себе си, какви са неговите показатели за определен период, за да направи преценка, колко средства трябва да инвестира, за да го излекува, ако то се окаже болно. “

 

За да може фермерът бързо да взима решения по отношение здравето на своите животни, той трябва да може да ги преглежда правилно. В тази връзка на тази дейност бе обърнато специално внимание като фермерите имаха възможност подробно не само да се запознаят с последователността и спецификите на един преглед, но и да могат да го наблюдават в практическата част от обучението, което се проведе в модерна фермера в село Глуфишево, общ. Сливен.

 

 

“Искам да отбележа, че практиката в нашите ферми е да не се ползват антибиотици, ако няма повишаване на температурата. Ние целим да използваме антибиотици възможно най-малко,а ако се наложи прилагаме антибиотично лечение мускулно или венозно и никога влагалищно.Затова най-важно от всичко е наблюдението или измерване на температурата.”, допълни още г-н Веструп.

 

Лекторът обърна внимание на фермерите върху това, колко е важно да се прави съпоставка на всички заболявания, колко от тях се считат за нормални и какво е значението им спрямо цялото стадо? Според него тази съпоставка е важна, защото ни дава картина за състоянието на цялото стадо и проблеми, които са значими за него. Така фермерът ще може да се концетрира върху най-важното заболяване и неговото бързо разрешаване.

 

Почти винаги проблемите на заболяването са свързани 50% с храненето, 30 % с отглеждането и останалите проценти са свързани с нещо друго. Именно поради това, г-н Веструп отдели целият втори ден върху храненето на животните:

“По отношение на храненето, нашата цел е да предпазим сухостойните крави от затлъстяване. Това не означава да ги храним оскъдно и да причиним липса на енергия. Между тези две състояния трябва да решим какъв фураж и в какво количество трябва да дадем. Ние храним с една и съща дажба. Ако дажбата ни има повече от 13 кг. суха маса, то кравата ще затлъстее и това ще доведе до проблеми с обмяната на веществата. В тази връзка е много важно и качеството на фуражите, които се дават. Така, че бъдете много взискателни към тях и откъде си ги набавяте!”

 

 

Подробно бяха разгледани процесите на храненето и мениджмънт на силажирането.

Грубият фураж е от огромно значение за всеки животновъд, защото той е скъп фактор. Около 15% от разходите, които фермерът прави е за подготовка на фуража, стана ясно по време на лекцията. Няма значение дали става дума за България или Германия, производството на фураж излиза скъпо. Именно затова следва много стриктно да се следват стъпките за правилно силажиране и уплътняване на фуража, за да сведат загубите до минимум.

 

Доенето и неговата хигиена бе също обстойно засегнато както в лекционната, така и в практическата част на обучението в Първата Академия за фермери, организирана от HL Топмикс.

 

Лекторът г-н Веструп обърна внимание на това, че при тях ежегодно се прави обучение на персонала, който отговаря за доенете на животните. Обученията се извършват съвместно с Ветиринарната практика, с която фермата работи. Бе разгледан целият процес на доене, като фермерите имаха възможност да се запознаят и с процеса практически.

 

 

Изключително важно е фермерите не просто да спазват законовите изисквания, които са задължителни, а фермата сама да поставя стандарти на своята продукция, сподели Веструп, като допълни още:

“При нас има законови изисквания, които не са доста високи. Затова ние като ферма сме поставили наши цели, които са по високи.Законовата рамка - суматични клетки да са по малко от 400 000, а нашата цел във фермата е да имаме не повече от 150 000 клетки, за което аз следя изключително стриктно.”

 

На старта на Академията първите фермери взели участие в нея споделиха, че високите им очаквания към този форум на знанието са се оправдали и те са имали възможност да научат повече за тънкостите на ефективното управление, да получат повече знания за ефективното хранене, да обогатят знанията си за отглеждането на животните и като цяло да обменят опит с колегите си.

 

 

Една от тях е Галя Петкова, Ръководител Кравеферма Жима ООД в село Глуфишево, която бе и домакин за практическите обучения по време на Академията и която сподели пред Фермер.БГ:

Първо да кажа, че сме много поласкани от това да сме домакини на събитието. Решихме да го подкрепим и да участваме, защото смятаме, че ще бъде много полезно за нас. Новата ни кравеферма е сравнително от скоро в експлоатация , едва от август 2015. Ние осъзнаваме, че имаме още много какво да учим и мислич, че едно такова събитие ще ни даде доста знания и много опит както от лекторите, така и от колегите.

 

Мнение сподели за впечатленията си от проведеното обучение и младият фермер Мариел Мерджанов, който е управител на кравеферма в село Желязно, Пловдивско:

„За мен беше много интересна самата идея за Академията, която научих в предишен семинар и я очаквах с нетърпение, тъй като аз съм човек с неголям опит все още, подобни мероприятия са много интереси. Определино има какво да научим от нашите колеги от Германия и лекторът е прав - профилактиката е нещо много важно, която ни помага да лекуваме по малко.“

 

Един от фермерите присъствали на обучението с голям и богат опит бе Йордан Статев - ветеринарен специалист в кравекомплекс Вароша-Камен, който от 20 години се занимава с мениджмънт на стада. Той даде висока оценка на проведените обучения на Първата Академия на фермерите, организирана от HL Топмикс. Той сподели:

"На този семинар присъствам по покана на говедовъдния съюз. Впечатленията ми от семинара са много добри. Винаги е хубаво човек да опреснява знанията си, да се среща с колеги, за да си сверява часовника, така да се каже. Организацията на семинара беше на изключително ниво, бих казал евпропейско.Аз лично аплодирам хората, които бяха организирали, съфинансирали, лекторите, тъй като всичко беше на изключително прецизно и точно ниво."