Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще представи в пленарната зала на Народното събрания мерките за подкрепа на младите и начинаещите фермери.
 
 
Депутатът Румен Георгиев поиска от министъра информация за „стратегическата визия на министерството с оглед преустановяване на обезлюдяването на селските райони чрез прилагане на глобалната стратегия за обновяване на поколенията“.
 
Писменият въпрос от народния представител отбелязва, че съществува Резолюция на Европейския парламент от 2016 г. за начина, по който Общата селскостопанска политика (ОСП) може да подобри създаването на работни места в селските райони.
 
„В нея се призовават всички държави членки да предложат дългосрочни перспективи на младите земеделски стопани с оглед преустановяване на обезлюдяването на селските райони, да прилагат глобална стратегия за обновяване на поколенията и за тази цел да използват пълноценно всички възможности, които новата ОСП предоставя за подпомагане на младите и новоустановените земеделски стопани, включително извън семейството, по-специално чрез помощите за млади земеделски стопани по първи и втори стълб“, обяснява Румен Георгиев.
 
 
От държавите членки на ЕС също така се очаква да улесняват започването на селскостопанска дейност и предприемачество на земеделски стопани над 40-годишна възраст. Мерки трябва да бъдат допълнени от съответните разпоредби в националните политики.
 
Въпросът на депутата е какви са конкретните мерки и стратегическата визия на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), за да се преустанови обезлюдяването на селските райони, като се приложи глобалната стратегия за обновяване на поколенията.
 
Програмата на парламентарния контрол предвижда министър Румен Порожанов да даде отговор още тази седмица.