Овцевъдството в Израел е най-добре развито в Южната част на страната. При някои стада за производство на мляко, животните достигат до 100 000 броя. Породите, на които залагаме са основно Аваси, Мерино и Асаф. Това каза проф. Елиша Гутвайн за Фермер.БГ.
 
 
„В Южната част на Израел общото население е 600 хил. души. Там производството е полуинтензивно-полуекстензивно. Основно залагаме на породата Аваси, пасищно отглеждане. Освен това отглеждаме и породата Асаф, като освен месо, произвеждаме и други продукти. Най-големи са стадата ни в млечно направление, те достигат и до 100 000 животни“, обясни Гутвайн.
 
По думите му в Израел при породата Асаф са стигнали до 1,6 агнета на обагняне.
 
„Цената за живо тегло  е 7 евро на кг, а средното тегло на едно агне е около 60 кг. Обикновено не продаваме, ако теглото на агнето е по-ниско от тези 60 кг“, отбеляза той.
 
„До преди няколко години производството бе такова, каквото го знаем от библейско време. Ако видим снимка от 1930 г. и 2018 г., картината няма да е кой знае колко по-различна. Но аз, като изследовател, си задавам въпроса какво можем да направим за популацията на овцете на академично ниво“.
 
Гутвайн стига до извода, че за да се върви напред наличието на генетични иновации е от особено значение. Именно те биха били приложими както за по-високо производство на месо, така и за мляко, а оттам и печалбата несъмнено ще се увеличи.
 
„Традиционният начин на производство е с ниска продуктивност на животните и изисква ниски инвестиции. Как обаче да променим начина на работа на този механизъм, така че да имаме високи резултати, стабилно управление, стабилност на стадата и стабилни нива на печалба? Ключът е в повишаване плодовитостта на Аваси. Ние достигнахме до 1,2 агнета на обагняне. 
 
Основният ген, който отговаря за плодовитостта може да я удвои, а това води до повишаване и на печалбата в последствие. Как може да удвоим плодовитостта? Това е възможно с кръстоска на Мерино с Аваси, тогава получаваме Фекаваси. Основната идея тук е, че преди имахме Аваси, което дава по едно агне, а сега имаме такова, което ражда близнаци или тризнаци и то със сигурност“, разясни експертът.
 
Заедно с това учените от Израел са въвели хомозиготни гени, които носят със себе си този генът за продуктивност.
 
Елиша Гутвайн заключи, че ако дадена страна няма икономическа обстановка за въвличане на младите в селското стопанство, в този случай е по-добре да не се прави въобще.
 
За да бъде един сектор успешен са нужни няколко неща – от една страна технологични иновации и модернизации, за което е нужна държавата и научната област, а от другата страна стои нуждата от мотивирани хора, които да се включат в бизнеса. Ако дори една от тези части липсва – успешно и печелившо селско стопанство, а и какъвто и да е бизнес, не може да се прави“.