Пет професионални гимназии по направленията ветеринарна медицина, горско стопанство и растениевъдство и животновъдство получават възможност за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР), съобщи Министерството на регионалното развитие.

Най-интересните специалности във Ветеринарната гимназия в Добрич

„Близо 8 млн. лв. са допълнително предвидените средства за ремонт и ново обзавеждане на професионалните училища от национално и регионално значение, осигурени от спестен ресурс и одобрено допълващо финансиране“, обявиха от ведомството.

Управляващият орган на програмата публикува за публично обсъждане  проект за изменение на процедурата „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“. 

Целта е да се създадат условия за модернизиране на образователните услуги, като се подобри инфраструктурата в професионалните училища.

С проекти може да кандидатстват общините:

Берковица – за Лесотехническа професионална гимназия,

Две могили – за Професионална гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев“,

Елхово – за Професионална Гимназия по Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“,

Нови пазар – за ремонт на Професионална гимназия по селско стопанство,

Лозница – за Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие „Александър Стамболийски“.

Проектът на изменение на Насоките за кандидатстване и приложенията към него са публикувани на сайта на програмата www.bgregio.eu, уточниха от министерството.

За обществено  обсъждане е публикуван и проект за изменение на процедурата „Подкрепа за висшите училища в Република България” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“.

Целта е да бъде поканен да кандидатства Тракийският университет – Стара Загора. Висшето учебно заведение е било определено по процедура, като първи резервен проект, ако има средства след финансирането на списъка с основните проекти.