Обобщени данни за цялата 2019 г. показват, че Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е изплатил в подкрепа на аграрния бизнес и общините от селските райони близо 2,8 млрд. лв. Това съобщи изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев, цитиран от пресцентъра на Фонда.

Министър Танева пред Агри.БГ: Подпомагането няма да спре през 2021 г. 

До края на декември тази година по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 са подписани 6 577  договора за 3,934 млрд. лв. Изплатени са над 2,260 млрд. лв. Само по инвестиционните и публичните мерки от ПРСР през 2019 г. са преведени 510 млн. лв.

Забавянето по ПРСР 2014-2020 вече е наваксано и няма риск от загуба на средства от Европейския фонд за развитие на селските райони, подчерта изпълнителният директор на ДФЗ. Грудев припомни, че в средата на юли при смяната на ръководството на ДФЗ съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е направен цялостен анализ за изпълнението на програмата.

Анализът е показал, че има сериозна опасност от загуба на средства в края на 2019 г.

„Затова бяха предприети действия, които не бяха прилагани до този момент. За първи път плащанията по площните мерки от ПРСР бяха наредени в края на годината, вместо през следващата, каквато беше практиката досега. Изплатени бяха 86 млн. лв. по мярка 13 за необлагодетелствените райони“, каза Грудев. 

Над 2 млрд. лева или по-точно 2 027 973 451 лв. са преведени по схемите и мерките на директните плащания. От тях за Кампания 2018 бяха изплатени 1 146 515 284 лв. и още над 881,458 млн. лв. за Кампания 2019. 

Само в рамките на последния месец на годината фермерите получиха над 1 млрд. лева. От тях по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) бяха изплатени 635 млн. лв. на 56 524 земеделски стопани.

От началото на месеца по банковите сметки на животновъдите поетапно постъпиха над 160 млн. лв. Те бяха разпределени по схемите за обвързано подпомагане и по схемите за преходна национална помощ.

За първи път бяха преведени през декември и субсидиите по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020. Финансова подкрепа, в размер на  86 млн. лв., получиха 32 434 кандидати по мярка 13 за Кампания 2019.

В края на ноември Фондът преведе и първи транш от близо 73 млн. лв. по схемата за намален акциз върху газьола. По схемите на държавните помощи през декември бяха оторизирани и платени общо още 25 млн. лв., припомни Грудев.По линия на пазарните мерки през 2019 г. са изплатени общо 65,5 млн. лв. Най-много средства са наредени по училищните схеми - близо 25 млн. лв. 

По новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. бяха преведени общо 27,5 млн. лв. От тях по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” бяха извършени плащания за близо 19 млн. лв., а по новата мярка „Инвестиции в предприятия“ бяха наредени още 8,5 млн. лв.

По Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г., която вече приключи през 2019 г., са платени 3,6 млн. лв. За тригодишния период на прилагане на програмата пчеларите са подпомогнати с общо 10,7 млн. лв.

По схемите на държавните помощи бяха платени близо 154 млн. лв., заяви Грудев. Той подчерта, че най-голяма подкрепа са получили животновъдите. По схемата за хуманно отношение към птиците са подпомогнати 268 стопани - с над 34,4 млн. лв.

Свиневъдите бяха подкрепени с над 32,4 млн. лв. по схемата за хуманно отношение към свинете. Те бяха разпределени между 298 фермери.  

По линия на схемите за помощта de minimis най-много средства бяха предоставени на стопани, отглеждащи крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки. По тази линия субсидии в размер на 23,7 млн. лв. получиха 13 976 фермери. 

По схемата за създаване и поддържане на родословна книга и за генетичните качества на животните бяха изплатени близо 7,2 млн. лв. на 146 стопани. 

През тази година 4 408 пчелари получиха общо 4,5 млн. лв. държавна помощ de minimis.