През последните три години няма големи промени в площите на отглежданите традиционни култури – пшеница, царевица, слънчоглед, рапица в Добричко. Намалят площите с ечемик.
 
Отглеждането на нови култури има своите положителни и отрицателни страни. Но това може да каже този, който пряко се сблъскал с проблема. Това каза в интервю за ndt1.com Десислава Иванова, директор на Областната дирекция „Земеделие“ в Добрич.  
Относно животновъдството тя смята, че за този период тенденциите са за увеличаване на бройките отглеждани животни при птиците, овцете, говедата и биволите. 
 
„Като има и известно понижаване при свинете и зайците. Отглежданите пчелни семейства нарастват през изминалите три години“, каза Иванова.   
 
По думите й Основните трайни показатели с цифрово изражение за Област Добрич са тези, че тя е разположена върху територия с площ от 4 719 кв. км, което представлява 4,24% от територията на Република България и обработваемите земеделски земи са 344 558,3 хектара, което представлява 7,1% от използваната земеделска земя в България.
 
Тя съобщи, че предстоящата втора тръжна сесия за отдаване под наем за една стопанска година на останалите незаети земеделски земи от Държавния поземлен фонд ще се проведе през периода от 1 до 5 февруари 2018 г.