Запазване на сегашните нива на директните плащания в първия стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП), тъй като те  помагат на фермерите да управляват по-добре рисковете при доходите. Това иска Йоахим Рукуид, който наскоро беше избран за председател на Комитета на професионалните земеделски организации (COPA).
 
 
Той съобщи пред пресата, че ще направи всичко възможно, за да осигури жизнеспособно бъдеще за европейските земеделски стопани, защото твърдо вярва, че ОСП създава европейска добавена стойност. Негов oсновен приоритет ще бъде в близките години да има силна, общa, по-устойчива и опростена ОСП, подкрепена от достатъчно финансиране, за да помогне на земеделските производители да се справят с нарастващите предизвикателства, като изменението на климата и нестабилните пазари.
 
Рукуид добави, че инструментите на предпазната мрежа на пазара също трябва да бъдат запазени и доразвити. Мерките за управление на риска трябва да са доброволни за производителите и да останат във втори стълб на ОСП. Той допълни, че очаква с нетърпение да види конкретни предложения от ЕК през 2018 г. за премахване на нелоялните търговски практики в хранителната верига и призова законодателството да ограничи тези практики, тъй като „доброволните подходи не работят“.