В последните години се наблюдава трайна тенденция земеделските производители от всички направления на растениевъдството да се връщат към торове и почвени подобрители с органичен състав.
 
Все по-често не само в биологичното, но и в конвенционалното производство се използват частично и дори изцяло продукти с естествен произход. Сред причините за това от една страна е обществената нагласа в полза на по-здравословни и натурални продукти, а от друга – изтощаването и намаляването на почвеното плодородие, вследствие прекомерното използване на химично-синтезирани продукти и минерални торове. Положителен сигнал е, че фермерите все по-добре осъзнават нуждата от това да инвестират в бъдещето на своите земи, за да могат те да им се отплащат всяка година с богата реколта.
 
Живи торове
Сред разнообразието на биологични торове и почвени подобрители на пазара се отличават тези с многокомпонентен състав. Те съдържат всички необходими за храненето на растенията макро, микро и ултрамикро елементи. Някои от тях включват в състава си и висок синтез на хуминови, амино и фуву киселини, както и богат набор от микроорганизми и различни видове бактерии, които заедно осигуряват оптимални условия за развитие на растенията.
 
Те могат да бъдат използвани самостоятелно, но също така и в комбинация с други, неорганични продукти, като опитите показват, че при комбинираната им употреба, усвояемостта на минералните торове например, се подобрява с между 30 и 50%. Много добър ефект дава обогатяването на такива почвени подобрители с микоризни гъби. Те допълнително спомагат за разрастване  кореновата система на растенията, с което  се подобрява взаимодействието с почвата и усвояването на полезните вещества от нея. Благодарение на стабилната си и добре развита коренова система, растенията стават по-устойчиви на стресовите влияния на околната среда, болести и вредители.
 
Какви са резултатите?
Освен че допринасят за повишаването на почвеното плодородие, органичните продукти за подхранване на почвата подобряват качеството на крайната продукция, нейните визия, трайност и вкусови качества. Това важи с особена сила при плодовете и зеленчуците, тъй като спомагат за повишаването на количеството сухо вещество и захарите.
 
 
В допълнение добивите при всички култури отбелязват ръст – при зърнените с 10 до 25%, при плодовете с 30% (резултати при ябълки, сливи, череши, ягоди, малини, арония, касис), при зеленчуците с 30% (пипер, домати, корнишони), а при етерично-маслените култури спомагат за повишаване качествените показатели на маслото. Крайната продукция също е по-устойчива на външни влияния и съответно може да бъде транспортирана до по-далечни и платежоспособни пазари или да дочака по-добри ценови равнища на местните такива.
 
Разграждане на растителни остатъци
Една от практиките, които имат доказано негативно  влияние върху цялостното състояние на почвата, е горенето на стърнища. Чрез него се унищожава хумуса и се намалява плодородието, установява се загуба на хранителни вещества и полезна микрофлора. Почвата губи водопропускливостта си и способността за задържане на хранителни елементи. Ето защо се разработват и почвени подобрители, които спомагат естественото разграждане на растителните остатъци след жътва.
 
Те съдържат оптимална комбинация от различни видове полезни микроорганизми и бактерии, микоризни гъби и висок процент органично вещество (55%) под формата на хумусни киселини. Всички те спомагат за възстановяване баланса на почвената микрофлора и ефективното разлагане на растителните остатъци по напълно естествен начин. На практика те се минерализират и превръщат в храна за следващата култура, която ще бъде засята на полето.
 
Потиска се развитието на почвени патогени и неблагоприятна микрофлора в областта на корените, породени от недоброто угниване на растителните остатъци, особено при почви с ниско съдържание на органично вещество и нарушена микробиална флора. Крайният резултат от прилагането на такива продукти е екологично, икономически изгодно и ефективно справяне с растителните остатъци, отличен старт за следващата култура, чувствително подобряване на почвеното състояние и не на последно място – по-лесни обработки, по-високи добиви и качество на реколтата, повишена ефективност от влаганите минерални торове.
 
Инвестиция в утре
Обръщането на земеделския бизнес към органичните продукти за подхранване на почвата не е единствено с идеална цел. Доказано, тези продукти имат реален положителен ефект върху здравето на растенията, добивите и качеството на крайната продукция. На практика използването им се отплаща многократно, като крайният резултат е по-рентабилно и печелившо земеделско производство.
 
Защото само живата почва може да бъде плодородна!
 
Многокомпонентните органични торове и почвени подобрители Humus Active, Plonar Active и Humus Active Grains се предлагат от фирма ЕкоДарпол Болканс.
 
За повече информация и контакти: 
0700 30112
+359 2 4372 795