Създателите на соевия азотен тор предлагат продукта си преимуществено на фермери, които се занимават с биоземеделие. За изготвянето му се използва само био отгледана соя, информира изданието agrarii-razom.com.ua.

Биостимулаторите: Технология с перспективи в земеделието

В хода на производството соев шрот се пресова по механичен начин. Полученото брашно се преработва чрез ферментация. Обогатеният с азот микронизиран продукт след това се суши и опакова във вид на прах, който съдържа 15,79% азот. Преди употреба прахът се разрежда с вода.

Това е растителен белтък, който може да се внася в посевите по наземен или въздушен път, чрез поливане и с помощта на капково напояване, за да се предотврати дефицита на азот. Торът не е токсичен за растенията, казват създателите му.

Предполага се, че с ръста на търсенето на несинтетичен азот, този тип торове може да помогнат за удовлетворяването на потребността на биопроизводителите и ще създадат нова ниша за преработката на соя.