Земеделският министър Румен Порожанов представи пред най-големите браншови организации акцентите в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) за следващия програмен период 2021-2027 г. За първи коментари Фермер.БГ разговаря с някои от участниците в срещата.
 
 
„Дебатите тепърва започват. Най-важното за нас е: обвързаното подпомагане да не остане 10% или 13%, а да се повиши значително. Борбата на България трябва да бъде обвързаното подпомагане да се качи до 18%. Защото тогава ще има пари и за животновъдите, и за зеленчукопроизводителите и за производителите на плодове, както и за други култури“, каза Атанас Кунчев, изпълнителен директор на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП).
 
Неговата оценка е, че първият разговор за новата ОСП на национално равнище е преминал в добър партньорски дух, а това е важно условие за изработване на силна позиция на България. Атанас Кунчев очаква да се обърне внимание и на пазарните мерки – какви предложения ще има за тях, какви механизми за помощ ще се изработят.
 
Важна тема, на която предстои да се обърне внимание, е опростяването на ОСП и намаляването на административната тежест. Този въпрос е отбелязал и земеделският министър.
 
 
„Много е важно, защото това губи страшно много време на фермерите в административни, бюрократични действия, вместо да сме на полето. Освен да си фермер, трябва да имаш и едно юридическо образование, за да може да четеш закони и наредби, правилници. Нещо страшно е - голям бич. Върху тази тема трябва да акцентираме при следващата среща“, подчерта Кунчев.
 
Колкото до въпроса за понижаването на тавана на плащанията - първо трябва да се види математиката.
 
„За всички браншове ще е различно. Не сме седнали да изчисляваме все още. Като се приспаднат разходите за труд, ще се получи съвсем друго число за тавана на плащанията. Затова е важно да видим какъв среден разход за труд ще ни начислят“, обясни той.
 
В бранша предполагат, че понижаването на тавана на плащанията до 60 000 евро на стопанство без редукция, ще засегне 7-8 фирми в оранжерийния бранш, но там може да се окажат около 20% от всички оранжерии в страната. Конкретните анализи тепърва предстоят.
 
Прогнозата на Атанас Кунчев е, че европейският бюджет за новата ОСП няма да остане съвсем същият, какъвто се обсъжда в проекта сега, но и няма твърде много да се промени. 
 
„Единствено може да има промяна, ако държавите-членки решат да увеличат вноската си към ЕС, но аз лично се съмнявам. Иначе няма шанс бюджетът да върви нагоре“, коментира изпълнителният директор на БАПОП.