Правителството възложи на министъра на земеделието и храните да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на Сертифициращ орган за извършване на сертификационен одит на Разплащателната агенция за финансова година, включваща периода 16 октомври 2014 г. - 15 октомври 2015 г., съобщиха от Правителствената информационна служба. 
[news]

Обществената поръчка включва и препотвърждаване на проверки на място, извършени от Разплащателната агенция във връзка с финансова година 2016, които се извършват през финансова година 2015, съгласно изискванията, свързани със законосъобразността и редовността на транзакции на ниво бенефициер.
 
Решението е прието с оглед осъществяване в най-кратък срок на процедурата за избор на Сертифициращ орган на Разплащателната агенция, предвид защита на финансовите и националните интереси на България.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!