Правителството прие Наредба за условията и реда за издаване на лицензии, сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти.

 

С Наредбата се определят редът и условията за администриране на процедурите в съответствие със законодателството на ЕС, което се прилага директно от държавите-членки. В сравнение с досега отпадат изискванията за предоставяне на документи, които са публично достъпни, и на копие от документи за самоличност на вносителите и износителите.

 

Премахнати са и разпоредбите, предвиждащи вносителите и износителите на земеделски продукти от и за трети страни да представят удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация и на регистрацията по Закона за ДДС.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!