Обвързаното производство се финансира в няколко групи и те са направени след анализ на себестойността на продукцията в определените направления. Финансирането е такова, че да покрива еднакъв относителен дял и то е резултативно на бюджета, каза земеделският министър Румен Порожанов по време на блиц контрола в Народното събрание. 
 
 
Той отговори на питане на депутат, според когото лозаро-винарите се оплакват от ниски ставки по обвързаната подкрепа, най-вече за десертните лозя през последните две години. Производителите твърдят, че тези сортове изискват скъпа агротехническа обработка и че ставките за нея не трябва да се приравняват на други култури, при които разходите са по-малки.
 
Порожанов обясни, че при плодовете ставката е единна и всички се подпомагат в еднакъв процент от разходите, свързани с производството. В рамките на подпомагането на обвързаното производство бюджетите са структурирани спрямо площите. За основа са взети едни стационарни площи към 2018 г. При плодовете те не се променят толкова мобилно, както би се случило при зеленчуците.
 
Министърът се съгласи, че в конкретния случай на лозаро-винарите може би им се струва, че ставките са ниски, но те са в рамките на 11%. И това е при технологична карта, която включва всички мероприятия, които да се извършват.
 
Порожанов припомни, че на втората година всяка държава членка има право да направи корекция в начина на подпомагане. Ресорното министерство е направило подробен анализ на себестойността както на плодовете, така и на зеленчуците. Затова от началото на 2019 г. има известни промени в схемите по обвързано подпомагане.
 
Наред с тях обаче стопаните имат възможност също за получаване на директни плащания и помощи за определени пръскания напролет и наесен, допълни земеделският министър.