Разнообразието на селскостопански растения и породи животни в световен мащаб спада, поставяйки под риск бъдещите хранителни запаси за нарастващото население в света.

За това съобщиха експерти по биологично разнообразие на ООН.

Опазването на пренебрегвани породи животни и растения е необходимо, тъй като те биха могли да имат гени, устойчиви на бъдещи болести или на промени в климата към затопляне, трайно засушавания или дъждове, каза Закри Абдул Хамид (Zakri Abdul Hamid), основател и председател на панела по биологично разнообразие при ООН.

"Загубата на биологично разнообразие се случва по-бързо и навсякъде, дори и сред домашните животни," посочи Закри Хамид.

Много от традиционните породи крави, овце или кози се пренебрегват напоследък, защото дават по-малко месо или мляко от новите породи. Глобализацията също така означава, че хранителните предпочитания на хората се ограничават до по-малко на брой растения. По информация на експерта в природата има 30 000 ядливи растения, но само 30 от тези култури представляват 95% от растителното съдържание на храната на хората, като доминират култури като ориз, пшеница, царевица, просо и сорго.

Според Закри Хамид в момента е по-важно от всякога да има „голям генетичен басейн“, за да се осигури възможност на растенията да се приспособяват към новите агроклиматични условия. Това ще помогне да се осигури храна за световното население, което ще достигне 9 млрд. души до 2050 г., при 7 милиарда сега.

Според FAO – Организацията за прехрана и земеделие на ООН, 22 % от световните породи животни са застрашени от изчезване. Това означава, че има по-малко от 1000 животни при  всяка порода. Според експерти от FAO около 8% от породите домашни животни вече са изчезнали.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!