Окончателното изплащане на парите по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) ще стане в периода 20-30 май 2018 г.
Това е записано в актуализирания индикативния график за предстоящите плащания по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2017, които ще бъдат извършени през календарната 2018 г., изготвен от агроведомството. Оторизацията по предварителен слой бе извършена през месец декемеври 2017 г., като в края на декември бяха преведени 636 млн. лв. по СЕПП
 
 
По Схемата за зелени директни плащания (ЗДП) парите ще бъдат преведени между 10 и 30 април 2018 г., а обвързаното подпомагане за сектор "Плодове и зеленчуци" се планира да бъде изплатено в периода между 10 и 30 март. 
 
До момента за Кампания 2017 в периода октомври – декември 2017 г. над 785 млн. лв. бяха изплатени на земеделските стопани по схемите за преходна национална помощ, схемите за обвързана подкрепа в сферата на животновъдството и схемата за единно плащане на площ.
 
Графикът за директните плащания е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания на субсидии, напомнят от министерството.
 
От началото на месец март стартира и приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2018. В Държавен фонд „Земеделие“ е създадена необходимата организация на работа, за да получат земеделските стопани субсидиите си в срокове, максимално близки до заложените в индикативния график, допълниха от пресофиса на министерството.