Новото в Законопроекта за виното и спиртните напитки е въвеждането на предпазен механизъм, който да ограничи нарастването на лозовите масиви. Те могат да се увеличават само с по 1% на година спрямо площите, декларирани към 31 юли на преходната година. 

Стягат допълнителен прием по лозарската програма. Вижте по коя мярка

За целта ще се издава специално разрешение, а контролът по спазване на изискванията е възложен на Изпълнителна агенция по лозата и виното.

Новите правила са синхронизирани с европейското законодателство. В останалите страни членки разрешителният режим се прилага още от 1 януари 2016 г. и ще продължи да действа до 31 декември 2030 г.

Целта на защитния механизъм е да запази качеството и авторитета на вината, произведени в Европейския съюз (ЕС), се казва в мотивите към законопроекта. Експертите твърдят още, че така ще се ограничат нелоялни практики и ще има възможност за възвръщане на традиционни пазари на вино, както и установяване на нови.

В проекта са описани изключенията, когато издаването на разрешения за лозови насаждения няма да се изискват. Става дума за площи, предназначени за експериментални цели; при отглеждане на лозов посадъчен материал, от който се произвежда вино само за вътрешна консумация; и при презасаждане от производител, на когото са отчуждени имоти, засадени с лозя.

Проектозаконът вече е качен на сайта на Министерството на земеделието, като крайният срок за обществено обсъждане е 2 септември.