Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) отваря допълнителен прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година. Приемът ще бъде отворен само за ден - от 19 (понеделник) до 20 август (вторник) 2019г., научи Агри.БГ.

Приемът по новата мярка за инвестиции от лозаро-винарската програма приключи на 27 юни

Обявеният бюджет за приема е  20 790 323,61 лв., като това е остатък на незаявни средства за финансовата 2019 г. Ще бъдат приемани единствено заявления, които предвиждат искане за предоставяне на авансово плащане през финансова 2019 г. и са с краен срок за изпълнение на дейностите за подпомагане през финансовата 2020 г. Подадените проекти ще бъдат класирани и финансирани по реда, определен с Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансовата помощ по програмата до 2023 г.

За финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки. 

Помощта е в размер до 75% от извършените разходи и се предоставя от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Договорите за предоставяне на финансова помощ, сключени с кандидати, подали заявление за подпомагане по този прием, ще бъдат прекратени ако не бъде подадено заявление за авансово плащане по реда и в срока  по чл. 15, ал. 3 и чл. 16 от Наредба № 6 от 2018 г.