”В нашата област съвсем ясно се установява една тенденция към увеличаване на площите, заети с маслодайна рапица. През 2010 година те бяха 85 хил. дка, а виждате сега колко много е станала. Тя се налага като една от основните култури и това е най-вече заради кандидатстването на земеделските стопани по схемите по „Агроекологични плащания”. През тази година агрометеорологичните условия както през зимния период, така и през пролетния, са изключително благоприятни за нейното развитие и тя е в много добро състояние." Това обясни Лидия Станкова, директор на Областна дирекция Земеделие - Бургас. 

 

Лидия Станкова отчете още, че по отношение на пшеницата, настоящата година не е по-лоша от предходната. Прогнозираният добив се очаква да бъде около 405 кг от дка, докато за 2015 година средният добив е бил 414 кг от дка. По отношение на ечемика, средният добив е 380 кг за дка, като се има предвид, че по оперативни данни от миналата година, е бил 385 кг за дка. 

 

Очакванията за семепроизводните с също добри, според директора на Областна дирекция Земеделие - Бургас.

 
„Очакванията са за добри добиви. Прогнозиран среден добив при пшеницата от семепроизводните посеви е 650 кг/дка, от ечемика- около 500-550 кг/дка”, заключи Станкова.