Последната седмица на месец февруари премина във вълнения около въвеждането на Схема за преразпределително плащане като част от директните плащания през 2014 г - допълнително подпомагане към всички земеделски стопани за техните първи до 300 дка. Според Министерство на земеделието и храните това плащане ще подкрепи малките и средните стопанства.
 

Двете най-влиятелни неправителствени организации в сектора  - на зърнопроизводителите и на земеделските производители настояха Министерството да предостави анализ  за ефекта от прилагане на новата схема върху земеделските стопанства. От агроведомството публикуваха свой анализ, от който стана ясно, че средното плащане на декар в стопанства с размер до 300 дка би било 45,10 лева/дка, а за най-големите стопанства не би паднало под 30 лева/дка. Предложеният бюджет по схемата е в размер на 104 898 241 лв.


В средата на седмицата браншът проведе среща със зам-министър Бюрхан Абазов. Следнея от НАЗ обявиха принципната си подкрепа за прилагане на Схемата за преразпределително плащане в помощ на малките и средните стопанства, но изразиха и притеснения, че Схемата може да се опорочи.
 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА!

 

 

От АЗПБ също подкрепиха въвеждането на преразпределително плащане, но без въвеждане на таван по СЕПП. Обсъждането на прилагането на схемата за преразпределително плащане ще продължи.
         
Във вторник на работна среща със зам-министър Абазов 28-те директори на областни служби обсъдиха подготовката на кампанията за прием на заявления за подпомагане за 2014 г. и готовността на областните и общински служби за нормалното й протичане. Кампанията стартира на 1 март 2014 г.

Aктуална тема през седмицата беше предложението на Земеделското министерство да отпадне схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета, обвързана с производството предвид трансформирането й в схема за специфично подпомагане, която да се финансира със средства от Европейския съюз. Изпратена е нотификация до Европейската комисия. Подпомагане ще се отпуска на земеделски стопанин, който не притежава индивидуална млечна квота и отглежда 5 или повече крави с бозаещи телета и/ или юници в стопанството

В сряда Правителството одобри споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на земеделието и Международната банка за възстановяване и развитие. То ще позволи да бъдат изготвени стратегии за управление и развитие на отраслите хидромелиорации (напояване и отводняване) и защита от вредното въздействие на водите.

 

Тема на обсъждане през седмицата бяха и промените в Наредба 11, които предвиждат отпадане на изискването земеделските стопани от необлагодетелстваните райони да извършват земеделска дейност 5 последователни години в тези райони. Стопаните вече ще подават заявление за подпомагане година за година .

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!