Фермер.БГ се завръща с информационната си емисия в края на седмицата. Всеки петък очаквайте Обзор на аграрната седмица, в който синтезирано ще бъдат подбрани всички актуални новини от бранша през изминалите 5 работни дни.
 
 
В понеделник Милена Панайотова обяснява за месните породи и това, че едва в последните няколко години у нас се наблюдава засилване на интереса към увеличение на говедата за месо – от около 10 хил. крави за 2007 г., като на 20 хил. са отчетени за 2011 г. и до 53 хил. за 2016 г.
 
● ● ● 
 
 
Едно от най-големите притеснения на фермерите бе, че предвид на новите правила, те ще бъдат санкционирани, заради поетите вече ангажименти по мерките 214, 11 и 10 от ПРСР
 
● ● ● 
 
 
След провелата се среща в понеделник между Българска Асоциация Бипродукти (БАБ) и заместник-министъра на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) Свилен Костов, Фермер.БГ потърси мнението на Албена Симеонова, председател на БАБ във връзка с последното изменение на ЗСПЗЗ.
 
● ● ● 
 
 
Освен предвидените нови критерии за оценка, ясно е вече и предвидения максимален размер на допустимите разходи, които може да има по един проект и един кандидат, а също така и максималния интензитет на финансовата помощ за един проект и съответно кандидат по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020.
 
● ● ● 
 
 
В сряда стана ясно, че след приключване на срока за обсъждане на Наредбата по подмярка 4.1, следва обнародване в ДВ. Очакваният старт на приема по подмярката е началото на месец октомври.
 
● ● ● 
 
 
В четвъртък БАБХ предприе мерки срещу нов вредител, който напада предимно растения годжи бери и пипер. Видът Aceria kuko - Godji berry gall mite е нов за страната ни и е установен за първи път в района на Пловдив, село Малък чардак.
 
● ● ● 
 
 
Статистика на Министерство на земеделието и храните сочи, че от тазгодишната реколта са добити 5 336,2 хил. тона пшеница, 718 хил. тона ечемик и 493,2 хил. тона маслодайна рапица.
 
● ● ● 
 
 
Независимо, че няма умисъл, има санкции в момента и земеделец, който предизвиква пожар, не може да ползва субсидии. Средно по 15 бенефициента са лишени от подпомагане, защото почиствайки териториите си, са предизвикали пожари, каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева в четвъртък.
 
● ● ● 
 
 
Амбицията ни е посредством „Пристанище Бургас“, с логистичния център, който изграждаме тук, да дадем и възможност за допълнително натоварване на стоки от Бургас, които ще отплават директно за Шанхай, обясни зам.-министър Грудев в четвъртък.
 
● ● ● 
 
 
Чрез Асоциацията на био производителите в България ще покажем витрината на най-качествената храна, която се произвежда в страната ни, обясни Десислава Танева в четвъртък.
 
● ● ● 
 
 
Шансът и бъдещето на малките, семейните ферми и качествените храни, е в потребителите. Те трябва да стигнат до потребителите, хората, които купуват всеки ден храна, да ги оценят и да направят директна връзка. Бъдеще само с подпомагане и с нищо друго няма как да стане, обясни Апостолов, координатор на българско-швейцарски проект.
 
● ● ● 
 
 
В петък завършваме с една изповед. Прочетете и тайничко си отговорете на въпроса - Струва ли си?
 
 
Така завършва тази аграрна седмица. Екипът на Фермер.БГ ви пожелава прекрасни почивни дни и ползотворна работа!