Зърнопроизводителите ще заплащат по-висока такса в размер на 27 лева за издаване на становище за допускане/недопускане на земеделската техника до участие в жътвената кампания през тази година. Държавен вестник обнародва новата такса след като преди седмица Кабинетът взе решение тя да бъде променена. До момента таксата беше в размер на 20 лева за комбайн, 10 лева за трактор и 5 лева за балопреса и ремарке.  Отпада таксата за предоставяне на стикер, удостоверяващ обезопасеността от пожари на земеделската техника.
 
Във вторник се проведе заседание на Управителния съвет на Държавен фонд Земеделие, на което се взе решение за отпускане на помощ de minimis за овце и кози и за млечни крави и биволици. Приемът на документи ще бъде в период от 27 април до 15 май. Бюджетът за овце и кози е 5 млн. лева и ще се отпуска на животновъди с над 50 овце-майки или кози-майки. Все още не е ясен бюджетът по схемата за крви и биволици, но е ясно, че ще се подпомагат фермерите, отглеждащи минимум 10 и максимум 200 животни. Договори с ДФЗ за предоставяне и изплащане на помощта по схемите могат да се сключат от 25 май до 15 юни 2015 г. 

 
След заседанието на УС на ДФЗ стана ясно също, че птицевъдите ще получат цялата си субсидия за хуманно отношение до края на месец май заради възникналите огнища на птичи грип,които доведоха до затруднения в търговията с живи птици и суровини. До края на май ще се изплати и хуманното отношение към свиневъдите. Заявленията за участие в двете схеми се приемат до 30 април 2015 г.
 
Министерството на земеделието и храните промени Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, показа справка на Фермер.БГ на интернет страницата на министерството. С промяната в наредбта се въвежда изискването върху етикета да се посочва страната или страните на произход, където е бил добит медът, както и че поленът, в качеството си на естествен съставен елемент, характерен за меда, не се счита за съставка. Правилата на новата наредба ще влязат в сила от 24 юни 2015 г., а продуктите, които са пуснати на пазара или етикетирани преди тази дата могат да продължат да бъдат предлагани на пазара до изчерпване на количествата.
 
Изтече общественото обсъждане на Наредбата, която урежда инсталирането във ведомствените бензиностанции на фермерите нивомери и касови апарати. Въпреки това зърнопроизводителите получиха уверението на финансовия министър Владислав Горанов, че наредбата няма да влезе в сила докато не бъде съгласувана с бранша, съобщи пред Фермер.БГ изпълнителният директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Наталия Тодорова. Зърнопроизводителите изчакват да получат данните от НАП за регистрираните съдове за съхранение на горива. Предстоят нови срещи между бранша и управляващите.
 
Проектът на Наредба с условията за прием по мярка 6,1 Стартова помощ за млади земеделски стопани по Програмата за развитие на селските райони е готов. В този вариант на проекто наредбата към Мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани е запазена опцията, в която бенефициенти ще могат да бъдат и ЕООД. Стопанствата на младите фермери трябва да са в рамките между 8 000 и 16 000 Евро СПО. Към датата на кандидатстване младите земеделски стопани трябва да докажат правното си основание за ползване на земеделската земя, с която кандидатстват, като това може да е документ за собственост или договор за наем/аренда. Договорите за наем и/или аренда трябва да са влезли в сила към датата на подаване на заявлението за подпомагане и да са с с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 18 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане.
 
В края на седмицата бяха представени еднодневните трудови договори в сезонната селскостопанска работа. Трудовите договори ще съдържат данни за страните, месторабота, длъжност, трудовото възнаграждение, дата на изпълнение, начало и край на 8-часовия работен ден. Възнаграждението ще се изплаща лично на работника срещу разписка. За тези договори няма да има длъжностна характеристика и няма да се издава заповед за прекратяването му. Предвижда се издаването на наредба на министъра на труда и социалната политика, която установява начина на закупуване на трудовите договори от работодателите – земеделски производители.
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!