В понеделник започна прием на окончателните декларации във връзка с прилагането на схемата за държавна помощ Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство за 2014 г. Декларациите се подават в Общинските служби по земеделие до 13 февруари 2015 г. В тях се посочват действителния обем на изразходените през годината количества при производството на първична селскостопанска продукция. Прилагат се копия от фактурите за закупеното гориво и дневниците за неговото използване, заверени от КТИ. Земеделските производители представят документ за самоличност и регистрационна карта за земеделски производител със заверка за съответната година.
 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА!

 
 
Във вторник на пресконференция в МЗХ министър Десислава Танева и зам-министър Васил Грудев представиха новите схеми за директни плащания, които ще се прилагат за Кампания 2015. Над 1,4 млрд. лева ще получат земеделските стопани по директните плащания. Те се формират от схемите: СЕПП, Зелени плащания, преразпределително плащане, Схема за млади земеделски стопани, Схема за дребни земеделски стопани, Схема за обвързана директна подкрепа, която ще се прилага за млечни и месодайни крави, овце майки и кози майки на територията на цялата страна, както и за плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство. През 2015 г. ще се прилага и преходна национална помощ за говеда, овце и кози майки и тютюн. Тя замества националните доплащания и ще се предоставя по схеми и условия за допустимост от 2013г. 
 
Сред новите правила за Кампанията по директни плащания 2015 е това, че подпомагането ще става на база правно основание за ползването на земята. Регистрацията на правните основания може да се прави в общинските земеделски служби и по време на кампанията, която започва от 1 март и ще продължи до 9 юни 2015 г.. Другото задължително условие е кандидатите за субсидии да са активни фермери, а стопанствата им да са минимум 0,5 ха или 5 дка, обясниха от министерството. Правно основание се доказва със следните документи – нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива право на собственост върху земеделски земи, договори за аренда или наем на земеделски земи, договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация за съвместно обработване, заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, разрешителни за паша.
 
В средата на седмицата от Министерството дойде новината, че в понеделник 26 януари започват плащанията по СЕПП за 2014-та, а в сряда 28 януари започва плащанията на 30-те% национални доплащания за животни. По отношение на СЕПП при застъпвания на площите заявени за подпомагане, земеделските производители ще получат средствата си само за тези площи, които не са застъпени. Остатъкът от субсидията ще бъде изплатен след установяване, кой има право да ползва съответната застъпена площ. Очаква се субсидията за декар да е 27 лв. , което е с 3 лв на декар по-малко спрямо миналата година. По информация на ДФЗ в края на март - началото на април, ще се направи доплащане за преразпределителното плащане за първите 300 дка 12,38 лв. за декар.
 
В момента пшениците в Добруджа са в покой във фаза братене. Това съобщи за Фермер.БГ доц. Иван Киряков, директор на Добруджанския земеделски институт. Според агрометеорологичната прогноза затоплянето от последните дни е възстановило до известна степен вегетацията, но в момента, но нощните температури са ниски и няма опасност от активна вегетация. Притесненията са свързани по-скоро с есенниците в Южните части на страната, където има поражения заради големите дъждове през декември. Пшеницата и ечемикът са стояли под вода много време, температурите са били ниски и по моя преценка голяма част от тези полета изобщо няма да станат за реколтиране. Може би ще се наложи на земеделските производители да разорат тези полета през пролетта. Наблюдава се и сериозно нападение на полевка.
 
И през тази седмица продължиха дискусиите около новите изисквания за ведомствените бензиностанции, към които се причисляват и тези на земеделските производители. Премиерът Бойко Борисов е категоричен, че няма да отстъпи, земеделците са категорични, че контрабандата с горива не е при тях, а в петък от Министерството на финансите публикуваха анализ, според който секторите Селско стопанство и Транспорт са с най-голям дял от недекларираните доставки на горива. От МФ предлагат обекти със стационарни подземни резервоари за съхранение на горива и резервоари или контейнери с капацитет на съда над 1 000 литра да бъдат оборудвани с нивомери и касов апарат; обекти със съдове за съхранение на горива под 1 000 литра и общо заредено количество гориво за година до 2 000 литра, да бъдат освободени от измервателни уреди и фискални устройства; автоцистерни, чието предназначение е транспортиране и зареждане на горива, да бъдат оборудвани с фискално устройство без нивомер. Обектите за съхранение на горива трябва да имат разрешително за ползване от: ДНСК, Екоинспекцията, РИОКОЗ) и Пожарната.
 
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!